Påminnelse om anmälan till årets Högskolekonferens

Du har väl inte glömt att anmäla dig till årets Högskolekonferens? Anmälan är öppen fram till den 24 juni och görs genom att följa  länken här.

Konferensen pågår 14-15 augusti (lunch-lunch) på Långholmen i Stockholm och Sveriges Bygguniversitet bekostar kost, logi och båtexkursion för ett begränsat antal platser (först till kvarn gäller). Detaljerat program finns inkluderat nedan:

Varmt välkommen!

Jenny Lindblom

Koordinator för Sveriges Bygguniversitet

Publicerat i Nyheter, Nyheter, Start, Startsida, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om anmälan till årets Högskolekonferens

Välkommen till Sveriges Bygguniversitets Högskolekonferens 2024

Nu är anmälan öppen till årets högskolekonferens! Eventet äger rum på Långholmen hotell och konferens den 14-15 augusti (lunch till lunch) i Stockholm.   

Högskolekonferensen är Sveriges bygguniversitets forum för aktuella frågor och utmaningar. Konferensen är en mötesplats för forskare och lärare på våra lärosäten samt våra samarbetspartners inom samhällsbyggnadssektorn. Sveriges Bygguniversitet bekostar övernattning och förtäring för ett begränsat antal platser.

Under årets konferens diskuterar vi följande teman:
1. Etik och publicering inom akademin

2. Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation

3. Kriterier och traditioner kring doktorsavhandlingar och disputationer på våra lärosäten 

Under konferensen anordnas dessutom en gemensam guidad båtexkursion förbi nya Slussen tillsammans med Thomas Andersson från exploateringskontoret.

Anmälan: Senast 23 juni via länken här.

Varmt välkommen!

Publicerat i Nyheter, Nyheter, Start, Startsida, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Sveriges Bygguniversitets Högskolekonferens 2024

SBU Tisdagslunch 2 april: Konsten att hitta rätt nivå på brandskydd av stommar 

Välkommen till SBU:s tisdagslunch den 2a april kl 12.00-13.00, där Joakim Sandström, LTU, diskuterar brandskydd i nya konstruktioner.

Stommens roll kan ibland gå på tvärs mot övrig brandteknisk dimensionering och det är inte alls självklart att mer skydd är bättre. Samtidigt höjs många röster om möjligheten att bygga sjukhus i trä där mer skydd än regelverket kräver snarare är ett måste och definitivt bättre. Hur ska man då veta vilken nivå som är rimlig i respektive byggnad när regelverket inte passar ihop med verkligheten?

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här så skickas en länk till seminariet strax innan det startar.

Publicerat i Nyheter, Start, Startsida, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU Tisdagslunch 2 april: Konsten att hitta rätt nivå på brandskydd av stommar 

SBU Tisdagslunch 5 mars: Resursslöseri i anläggningsbyggandet – vad kan vi lära av 50 års utveckling?

Välkommen till SBU:s tisdagslunch den 5e mars kl 12.00-13.00. I detta webinarium analyserar professor Sven Thelandersson, LTH, möjliga orsaker till den ökande resursanvändningen inom anläggningsbyggandet.

Direkta jämförelser visar att nya byggnadsverk jämfört med äldre har

  • Kraftig ökning av materialmängder
  • Signifikant ökat klimatavtryck
  • Signifikant ökade kostnader

Orsaker till detta undersöks i ett pågående projekt finansierat av TRV och SBUF. Preliminära resultat presenteras här. Orsakerna är relaterade till tre huvudområden:

  • förändringar i byggprocessen,
  • regelverk med kraftigt ökade inslag av detaljreglering, och
  • ändrad praxis i ingenjörsarbetet.

Exempelvis framgår tydligt att tillämpning av avancerade FEM-analyser i projekteringen leder till kraftigt ökade materialmängder i stället för tvärtom. Normer med omfattande detaljregler är också en annan viktig orsak till materialslöseri.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Start, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU Tisdagslunch 5 mars: Resursslöseri i anläggningsbyggandet – vad kan vi lära av 50 års utveckling?

SBU tisdagslunch 6 februari: Beyond Zero – Construction for a Regenerative Future

Välkommen att delta i SBU:s kommande lunchseminarium som äger rum på tisdag den 6e februari kl. 12:00-13:00. Under seminariet kommer professor Urban Persson, LTH, att diskutera delar av sin aktuella bok Construction for a Regenerative Future. Föreläsningen kommer ges på svenska med engelsk text.

The construction sector is a main contributor to carbon emissions and rising climate change, but is also largely dependent on product design, the outcome of environmental impacts caused by climate change, and societal development due to this change. However, when turning negative environmental impacts into positive restoration or regeneration through the construction sector, what to do beyond the point of zero impacts is a new approach. The lecture suggests a condensed roadmap on how to develop a construction project´s development toward an environmentally positive restorative or regenerative outcome of a circular construction process. The construction process is divided into site-specific “the story of the place”, client commitment, approaches of regenerative circular design, procurement, construction, operation, and maintenance. It also takes into account how to verify such a construction project´s outcome on the scale of regenerative development.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 6 februari: Beyond Zero – Construction for a Regenerative Future

Utlysning av Postdoc-stipendium från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse 2024

Sveriges Bygguniversitet tipsar om en kommande utlysning från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse för nydisputerade forskare som önskar göra ett postdoc-arbete inom ämnesområdet Samhällsbyggnad.

Stipendiet är skattefritt och går till postdoktorn personligen för att täcka uppehälle och omkostnader under ett år.

Ansökningsperioden pågår mellan den 1a januari och den 5e februari 2024.  Utförligare information finns på stiftelsens hemsida.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Utlysning av Postdoc-stipendium från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse 2024

SBU tisdagslunch 5 december: RISE presenterar den praktiknära forskarskolan ASSURE

Fyrstegsprincipen, som innebär att i första hand använda befintliga byggnader mer effektivt, renovera och återanvända byggnader för att anpassa dessa till framtida behov och i sista hand bygga nya flexibla byggnader utformade för demontering, måste genomföras för att nå målen om minskat koldioxidavtryck, ökad motståndskraft mot klimatförändringar och för att tillhandahålla bostäder till överkomliga priser och attraktiva livsmiljöer. Som exempel visar resultat från en förstudie att det finns en enorm potential för anpassning av tomma lokaler till bostäder, trots att det finns flera utmaningar, både tekniska, ekonomiska och juridiska som ska lösas för att kunna genomföra detta i stor skala.

Under lunchseminariet kommer Kristina Mjörnell från RISE att presentera den nya, praktikbaserade forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration – där ny kunskap om hållbar renovering och omvandling av byggnader och stadsdelar kommer att utvecklas. RISE Research Institutes of Sweden har tillsammans med Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet, Campus Gotland, beviljats medel från Formas.

Seminariet äger rum på Zoom mellan kl 12.00 och 13.00 den 5e december. För att delta, anmäl dig här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 5 december: RISE presenterar den praktiknära forskarskolan ASSURE

Välkommen till Byggmaterialdagen, 28 november 2023, Stockholmsmässan

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål.

Vi bjuder nu in hela sektorn till dialog om hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen. Hur omhändertar vi potentialen av teknikutveckling och innovation av fossilfria, klimatneutrala, cirkulära och resurseffektiva lösningar? Hur kan digitaliseringen av produktinformation skapa möjligheter? Vad innebär nya och reviderade regelverk och standarder, nationellt och på EU-nivå, för byggandet och omställningen?

Nordbygg tillsammans med Byggmaterialindustrierna bjuder in till en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar. Kom och samtala och nätverka med experter, innovativa företag, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Sveriges Bygguniversitet är kunskapspartner till eventet och kan därför erbjuda rabatterad entré via denna länk.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Byggmaterialdagen, 28 november 2023, Stockholmsmässan

SBU tisdagslunch 7 november: Jord som byggmaterial

Jord och lera som byggmaterial kan minska miljöpåverkan från byggnader då de ofta är tillgängliga lokalt, kräver relativt lite bearbetning och möjligheten till återvinningsbarhet är utmärkt. Ändå är jord och lera ovanligt i svensk byggindustri. Ásgeir Sigurjónsson har utforskat hur man kan använda schaktad lera från byggandet i Göteborg som byggmaterial genom ett projekt som heter ReCirculate.

Under tisdagens lunchseminarium kommer han att prata om en jordbyggnadsteknik som kallas stampad jord och presentera resultat från en nyligen genomförd studie om vad yrkesverksamma inom byggbranschen behöver för att kunna använda jord i ett byggprojekt.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 7 november: Jord som byggmaterial

SBU tisdagslunch 3 oktober: Kompetenscentrum vägteknik (KCV) – Vad är det och vilka möjligheter finns?

Många branscher har idag svårt att hitta kvalificerad personal vilket inte minst gäller vägteknikbranschen. För att säkra hög kompetens framåt har Trafikverket i samarbete med Sveriges Bygguniversitet (SBU) och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) initierat framtagandet av Kompetenscentrum vägteknik (KCV).

KCV ersätter det tidigare branschprogrammet BVFF (Bana väg för framtiden) och kommer fokusera på kompetensutveckling och forskning.

Under detta lunchseminarium ges en kort historik över hur KCV etablerades, hur det är organiserat, hur läget ser ut just nu och i framtiden, samt kort om kontaktuppgifter till centrat.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 3 oktober: Kompetenscentrum vägteknik (KCV) – Vad är det och vilka möjligheter finns?

Återkoppling från årets Högskolekonferens

Högskolekonferensen i Helsingborg den 16-17 augusti 2023. Foto Lennart Elfgren

Under SBU:s årliga högskolekonferens som i år ägde rum i Helsingborg samlades cirka 60 representanter från universitet, näringsliv, och branschorganisationer för att diskutera aktuella frågor såsom Generativ AI i ingenjörsutbildningen och inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

Den snabbt växande användningen av AI inom forskning, utbildning och näringsliv ger upphov till möjligheter men också krav på anpassning. Frågor som förändrade examineringsmetoder i grundutbildningen, samt vikten av livslångt lärande inom forskning och industri lyftes.

IQ Samhällsbyggnad ledde vidare diskussioner om innehållet i det planerade inspelet till forsknings- och innovationspropositionen 2024. Under hösten kommer detta arbete att fortsätta för att hitta vilka politiska prioriteringar och satsningar på forskning och innovation som vi behöver.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Återkoppling från årets Högskolekonferens

Ny koordinator för Sveriges bygguniversitet 

Jenny Lindblom tar över efter Hans Bagge som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Jenny är universitetslektor i geoteknik på LTU, Luleå tekniska universitet. Jennys forskning handlar om vatten och värmetransport i mark. Jenny undervisar i kurser som berör solvärme, geohydrologi, dammsäkerhet och värmelagring. 

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny koordinator för Sveriges bygguniversitet 

Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023

Nu är det dags att anmäla sig till årets högskolekonferens. Vi träffas 16-17 augusti (lunch till lunch) i Helsingborg på Clarion Hotel Sea U. Hotellet ligger i centrala Helsingborg, vid vattnet en kort promenad från järnvägsstationen och färjorna.

Högskolekonferensen är Sveriges bygguniversitets forum för aktuella frågor och utmaningar. Konferensen är en mötesplats för forskare och lärare på våra lärosäten samt våra samarbetspartners inom samhällsbyggnadssektorn. Sveriges Bygguniversitet bekostar övernattning och förtäring (begränsat antal platser).

Förutom presentationer och diskussioner kring huvudteman kommer det att finnas utrymme till spontana möten och informella diskussioner.

Anmälan: Senast 12 juni till: hans.bagge@byggtek.lth.se

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023

Inspel till regeringen, digital workshop med IQ Samhällsbyggnad 18 april kl. 9:00

Under nästa år förväntas regeringen lägga fast inriktningen för forsknings och innovationspolitiken. Därför samlar IQ Samhällsbyggnad alla aktörer som vill delta för ett gemensamt inspel till regeringen.

Inbjudan till en digital workshop den 18 april kl. 9:00 finns via länken nedan. Fokus kommer att vara på forskarnas perspektiv: akademi och institut. 

Öppen workshop – Inspel till forskningspropositioner (ungpd.com)

Sedan blir det ytterligare två digitala workshopar. Dessa två träffar blir bredare och kommer att ha fokus på alla behovsägare i sektorn, både privata och offentliga.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Inspel till regeringen, digital workshop med IQ Samhällsbyggnad 18 april kl. 9:00

SBU tisdagslunch 4 april: Samverkan mellan universitet och näringsliv för kompetensförsörjning

Många branscher har idag svårt att hitta kvalificerad personal och detta gäller inte minst för järnvägsbranschen där medelåldern dessutom är hög. KTH Järnvägsgruppen har utbildningar inom flera områden på järnvägssidan och har tillsammans med JBS (Järnvägsbranschens samverkansforum) anordnat järnvägskvällar för att hjälpa branschen med ny kompetens genom att sammanföra studenter och företag.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 4 april: Samverkan mellan universitet och näringsliv för kompetensförsörjning

Nytt kompetenscentrum för vägteknik

Trafikverket har tagit initiativ till att utveckla Kompetenscentrum vägteknik. Sveriges bygguniversitet samordnade de fyra lärosätena och koordinerade uppstarten av förarbetet med representanter från VTI, Chalmers, KTH, LTH och LTU. Trafikverket har nu tagit beslut om att finansiera Kompetenscentrum vägteknik med upp till 40 miljoner kronor per år i 12 år. Lunds Tekniska Högskola är koordinator för Kompetenscentret.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Nytt kompetenscentrum för vägteknik

Ny rapport: Pågående arbete och framtida frågor inom temagruppen Byggprocess och Förvaltning

Rapporten ger en överblick om det pågående och framtida arbete som bedrivs inom Sveriges Bygguniversitets temagrupp Byggprocess och Förvaltning kopplat till forskning, utbildning och samverkan. Rapporten är ett resultat av en workshop som hölls av SBU:s styrelse tillsammans med SBU:s externa råd.

Rapporten finns att läsa här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport: Pågående arbete och framtida frågor inom temagruppen Byggprocess och Förvaltning

SBU tisdagslunch 7 mars: Geotekniskt testområde på lös lera – Nytt provbanksområde?

För att kunna använda moderna beräkningsverktyg för att prediktera t.ex. sättningar på en vägbank eller ett hus, förstärkta eller ej, behövs ett väl karakteriserat område där framtida provbankar kan byggas. Om bättre prognoser kan utföras gällande sättningar och dess utveckling över tid kan med stor sannolikhet stora besparingar göras, både ekonomiska och miljömässiga.

Under detta lunchseminarium kommer Mats Karlsson från geotekniska forskargruppen på Chalmers  diskutera aktuellt forskningsprojekt gällande ett testområde på lös lera utanför Göteborg där möjligheterna finns att skapa ett provområde. Området är väl lämpat för att bygga nya provbankar för att kunna studera deformations- och portrycksutvecklingen över tid för djupa lerlager och förbättra beräkningsmetoder/-modeller.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 7 mars: Geotekniskt testområde på lös lera – Nytt provbanksområde?

SBU tisdagslunch 7 februari: Laxstjärtade skivor i massivträ för flervåningsbyggnader

Lim- och metallfästen spelar en avgörande roll för exempelvis anslutningar av tekniska träprodukter (EWP). På grund av sin petroleumbaserade natur kan lim vara skadliga för miljön, medan metallfästen ofta begränsar möjligheterna för återanvändning och återvinning. Dr. Emre Ilgin hos Tammerfors universitetet tror att dessa problem kan undvikas med hjälp av produkter i massivträ. Detta har varit den centrala drivkraften i utvecklingen av laxstjärtade skivor i massivträ (DMWBE), ett projekt finansierat med Marie Skłodowska-Curie-bidrag.

Under detta lunchseminarium gör vi en utblick mot Finland och Tammerfors universitetet där det forskas om laxstjärtade skivor i massivträ.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 7 februari: Laxstjärtade skivor i massivträ för flervåningsbyggnader

SBU tisdagslunch 6 december: Etik i utbildningen av civilingenjörer inom samhällsbyggnad

Civilingenjörer inom Samhällsbyggnadsteknik och Väg- och vattenbyggnad fattar i sina yrkesroller beslut som påverkar både individers vardag och samhället storskaligt. Det ställer höga krav på bra beslutsfattandet, inte minst med tanke på etiska aspekter. Under studierna behöver därför studenterna tränas i att väga in och göra bedömningar utifrån etiska och sociala aspekter.

Under detta lunchseminarium kommer Karl de Fine Licht som är doktor i Praktisk filosofi och docent i etik och teknik (Chalmers) och Stefan Larsson som är docent i teknik och social förändring (LTH) att diskutera kring och ge konkreta exempel på hur etik kan tillämpas i kurser på civilingenjörsutbildningar.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 6 december: Etik i utbildningen av civilingenjörer inom samhällsbyggnad

SBU tisdagslunch 1 november: Samhällsbyggandets Regelforum

Framtidens byggregler ska främja hållbarhet och innovation. Samhällsbyggandets Regelforum lägger grunden för en ny långsiktig rollfördelning, där sektorns aktörer tar ett aktivt ansvar för standardisering och utveckling av regler och branschöverenskommelser.

Det kommer att etableras fokusgrupper och arbetsgrupper inom olika områden och det är öppet för alla som vill bidra till arbetet. Under detta lunchseminarium kommer Mårten Lindström som är projektledare att berätta om vad som är på gång den närmaste tiden och hur forskare och andra aktörer kan vara en del i Samhällsbyggandets Regelforum.

Seminariet äger rum på Zoom. För att delta, fyll i din e-postadress på länken här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 1 november: Samhällsbyggandets Regelforum

Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023

Högskolekonferensen 2023 kommer att äga rum i Skåne 16-17 augusti.

Högskolekonferensen är Sveriges bygguniversitets eget forum för aktuella frågor och utmaningar. Konferensen kommer att fokusera på ett par aktuella teman och genomförs under två dagar för att ge utrymme för informella diskussioner.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023

Ny ordförande för Sveriges Bygguniversitet

Johan Silfwerbrand (KTH) tar över efter Martin Nilsson (LTU) som ordförande för Sveriges Bygguniversitet.

Johan är professor vid avdelningen för Betongbyggnad KTH och har länge varit aktiv inom SBU i olika roller. Vid sidan av undervisning och forskning är han engagerad i nationella och internationella nätverk som Svenska Betongföreningen, Ingenjörsvetenskapsakademien, SIS, Nationellt nätverk för byggautomation, American Concrete Institute (ACI) och fédération internationale du béton (fib).

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny ordförande för Sveriges Bygguniversitet

Äntligen kan vi träffas på riktigt igen!

Äntligen kan vi träffas på riktigt igen och då vill vi att så många som möjligt ska kunna vara med på Högskolekonferensen. Därför har vi förlängt anmälningstiden till 23 juni.

Vi träffas i Piteå som är en spännande stad med historiska byggnader från tidigare sekels trästadsarkitektur. Kring Piteå finns den norrländska naturen med både slätt och skog, nationalälven Piteälven och inte minst Piteås skärgård.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Äntligen kan vi träffas på riktigt igen!

SBU seminarium tisdagslunchen 7 juni: Hur kan konstruktionsingenjörer bidra till hållbarhet?

Det byggs i världen som aldrig förr. Byggindustrin står för cirka 40 procent av världens koldioxidavtryck. För en hållbar utveckling och för att behålla 1,5-gradersmålet måste vi minska byggandet drastiskt till 2030 menar Gabriel Sas. Gabriel Sas, professor och ämnesföreträdare i byggkonstruktion vid Luleå Tekniska Universitet, menar att vi kan uppnå detta på två sätt. (1) genom att hålla befintliga strukturer i drift så länge som möjligt, (2) genom att göra nya strukturer som är återvinningsbara eller har en mycket lång livslängd utan underhåll.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 7 juni: Hur kan konstruktionsingenjörer bidra till hållbarhet?

Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2022

Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2022

När: 24-25 augusti (lunch till lunch)

Var: Piteå Stadshotell

Anmälan: Senast 10 juni till: hans.bagge@byggtek.lth.se

Högskolekonferensen är Sveriges bygguniversitets eget forum för aktuella frågor och utmaningar. Konferensen genomförs under två dagar för att ge utrymme för informella diskussioner. Årets konferens kommer att ha två teman: (1) Hur kan vi minska byggfelen och (2) Undervisningsformer post Corona – hur tar vi vara på erfarenheter. Sveriges Bygguniversitet bekostar övernattning och anordnar en busstransport från Kallax/Luleå till Piteå. Vi rekommenderar att resor bokas i god tid eftersom det är begränsat med resealternativ.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2022

Sommarskola om Construction in computing

I sommar arrangeras en sommarskola om Construction in computing. Sommarskolan är på Rhodos och organiserats av bl.a. Dimos Kifokeris från Construction Management på Chalmers. Sommarskolan äger rum i samband med EC3-konferensen i juli. Mer information finns här: https://ec-3.org/school2022/

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Sommarskola om Construction in computing

BIM och digitala tvillingar i undervisningen på svenska bygguniversitet

Gustav Jansson och Marcus Sandberg från LTU har undersökt hur svenska bygguniversitet undervisar kring digitala lösningar som BIM och digitala tvillingar. Är du intresserad av rapporten, ta kontakt med Gustav Jansson: gustav.jansson@ltu.se

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för BIM och digitala tvillingar i undervisningen på svenska bygguniversitet

SBU seminarium tisdagslunchen 8 mars: Brandsäkerhet i fasader utifrån en holistisk helhetssyn

De senaste trenderna med avseende på högre krav på energieffektivitet har ökat användningen av innovativa fasadsystem både för nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt. Olika typer av fasadsystem används för att uppnå dessa krav. Många av dessa system är väldigt komplexa och ska inte bara uppfylla kraven för brandsäkerhet men även andra krav för fuktsäkerhet, regnskydd, mekanisk stabilitet, värmeisolering o.s.v. Dessutom spelar socio-tekniska aspekter en viktig roll i dagens övergripande brandsäkerhetsbedömning av dessa system.

Under detta lunchseminarium kommer Patrick van Hees, Professor i Brandteknik från LTH, presentera resultaten av Holifas-projektet som genomfördes med flera deltagare från temagruppen Byggnadens tekniska funktion. Holifas projektet behandlade brandsäkerheten i fasadsystem genom en holistisk helhetssyn med hänsyn till alla dessa ovan nämnda krav. Syftet var att identifiera de forskningsbehov och forskningsfrågor som måste tas upp i framtiden för att säkerställa brandsäkerheten i nya och renoverade byggnader.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 8 mars: Brandsäkerhet i fasader utifrån en holistisk helhetssyn

SBU seminarium tisdagslunchen 1 februari: Vattenforskarskolan

Samlade resurser inom Vattenforskarskolan leder till mervärden för forskare, yrkesverksamma, VA-branschen och Samhällsbyggandet. Det är tillsammans inom samhällsbyggnadsbranschen som vi kan hantera de nya utmaningarna vi står inför som kopplas till vatten. Valet av till exempel byggnadsmaterial, stadsutformning och skyfallslösningar kommer bidra till hur rustade vi står inför framtiden.

Under detta lunchseminarium kommer Annelie Hedström från LTU att berätta om Vattenforskarskolan som erbjuder kurser av hög internationell kvalitet till doktorander och industri. Vattenforskarskolan bildar en gemenskap av doktorander, handledare och samarbetspartners inom vattenbranschen i Sverige. Det görs genom kurser, och i nätverksaktiviteter och mentorprogram. Skolan samlar i nuläget 7 universitet i Sverige och de svenska vattenforskningsklusterna VA-teknik Södra, DRICKS, VA-kluster Mälardalen, och Dag&Nät, och Sweden Water Research.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 1 februari: Vattenforskarskolan

SBU seminarium tisdagslunchen 7 december: Trä som byggnadsmaterial – möjligheter och begränsningar

Ökad användning av trä i byggandet är en viktig del av lösningen för att främja en hållbar samhällsutveckling. Detta skulle kunna uppnås genom att ersätta betydande delar av icke-förnybara material såsom stål och betong med trä. Trä är dock ett komplext material uppbyggt av träsubstans till en porös (cellulär) struktur, genom en av trädet styrd ”3D-skrivarprocess”, baserat på råvarorna koldioxid, vatten och solenergi.

Under detta lunchseminarium kommer Magnus Wålinder och Roberto Crocetti från KTH att diskuterar kring träets för- och nackdelar samt belysa möjligheterna att dels kombinera olika träslag, dels kombinera trä med andra material.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 7 december: Trä som byggnadsmaterial – möjligheter och begränsningar

Samhällsbyggaren uppmärksammar att SBU funnits i 10 år

Nu har samarbetsorganisationen SBU funnits i mer än 10 år. Vi har under åren etablerats och utvecklats till att fungera som ett naturligt och viktigt nätverk för effektiv samverkan mellan universiteten och med samhällets olika aktörer. I Samhällsbyggaren nr 3/2021 berättar en av grundarna och två av dagens aktiva om SBU:s historia.

Länk till artikeln

Vänliga hälsningar
Hans Bagge
SBU koordinator

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Samhällsbyggaren uppmärksammar att SBU funnits i 10 år

SBU seminarium tisdagslunchen 2 november: Digitalisering och elektrifiering av vägtransporter – Exempel på utveckling i Skellefteå i anslutning till Northvolts etablering

Stora industrisatsningar sker för närvarande i norra Sverige, med tillkommande transportflöden. Det ger möjligheter till samverkan för utveckling av smarta framtida transportlösningar. Under detta lunchseminarium kommer Maria Öberg, Magnus Palm och Peter Smeds från Trafikverket berätta om väg 372 som går mellan Skellefteå och Skelleftehamn. Vägen ansluter till industriområdet där bl.a. Northvolt finns och den föreslås bli en innovationsarena eller samverkansarena för uppkopplade, elektrifierade och automatiserade transporter.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 2 november: Digitalisering och elektrifiering av vägtransporter – Exempel på utveckling i Skellefteå i anslutning till Northvolts etablering

SBU seminarium tisdagslunchen 5 oktober – Skogsbränder och sårbarheten i den skogsnära byggda miljön

Tisdag 5 oktober kl. 12:00-13:00 är det dags för SBU lunchseminarium. Temat är Skogsbränder och sårbarheten i den skogsnära byggda miljön.

Med klimatförändringens påverkan på den svenska naturen finns det en tydlig risk att antalet och omfattningen av skogsbränder kommer att öka i framtiden. Det finns därför ett tydligt behov av att fundera på den skogsnära byggda miljön även i Sverige. Under detta lunchseminarium kommer Margaret McNamee, Professor i Fire Safety Engineering på LTH, att ge lite bakgrund till skogsbrandsutvecklingen i Sverige samt internationellt arbete med att undersöka sårbarheten i den byggda miljön med hänsyn på skogsbrandsrisken med efterföljande diskussion om hur vi kan ta till oss internationella erfarenheter i Sverige.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 5 oktober – Skogsbränder och sårbarheten i den skogsnära byggda miljön

Webbinarium med Samhällsbyggandets Regelforum 5 oktober kl. 8-10

5 oktober kl. 8-10 bjuder Samhällsbyggandets Regelforum in till ett webbinarium: Samhällsbyggandets Regelforum och sektorns gemensamma arbete mot framtidens byggande. Medverkar gör bland andra Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, statssekreteraren Elin Olsson och representanter för Samhällsbyggandets Regelforum.

Mer information och anmälan

Samhällsbyggandets Regelforum ska bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande som är till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande lagkrav med säkerhet uppfylls.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Webbinarium med Samhällsbyggandets Regelforum 5 oktober kl. 8-10

SBU seminarium tisdagslunchen 7 september – forskning och upphandling i samhällsbyggandet

Under året har vi haft ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Höstens andra tillfälle är den 7 september kl 12.00-13.00. Temat för dagen är forskning och upphandling i samhällsbyggandet. Anna Kadefors från KTH berättar om den SBU-baserade forskningsplattformen ProcSIBE, Procurement for Sustainability in the Built Environment, som har pågått i sju år och involverar forskare från fem universitet. 

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 7 september – forskning och upphandling i samhällsbyggandet

SBU seminarium tisdagslunchen 31 augusti – cement och betong

Under året har vi haft ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Höstens första blir den 31 augusti kl. 11.00-12.00. Temat för dagen är cement och betong. Mer specifikt den aktuella frågan om produktionen på Gotland. Johan Silfwerbrand från KTH, och tidigare Betongsinstitutet, och Malin Löfsjögård från Svensk Betong uppdaterar oss på det senaste i frågan samt ger bakgrunden till vad som hänt, orsaker och möjliga konsekvenser.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 31 augusti – cement och betong

Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

Hans Bagge tar över efter Pär Johansson som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Hans är universitetslektor i byggnadsfysik på LTH, Lunds universitet och programledare för väg- och vattenbyggnad på LTH. Hans forskning handlar om brukarnas inverkan på energianvändning och inomhusklimat. Hans var även varit projektledare för digitaliseringsprojektet (Formas Smart Built Environment) inom ramen för SBU.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

Högskolekonferensen 2021 – 18-19 augusti på Zoom

Högskolekonferensen 2021 äger rum 18-19 augusti virtuellt över videokonferensverktyget Zoom. Välkommen med din anmälan här!

Programmet har anpassats efter de förutsättningarna som finns med en virtuell konferens. Fullständigt program för konferensen finns här.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferensen 2021 – 18-19 augusti på Zoom

SBU seminarium tisdagslunchen 25 maj – forskningsetik

Under våren har vi haft ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Det femte och avslutande tillfället är den 25 maj kl. 12.00-13.00. Temat för dagen är forskningsetik och etiska dilemman i samverkansprojekt. Kristina Mjörnell från RISE och Johan Silfwerbrand från KTH, och tidigare Betongsinstitutet, delar med sig av sina erfarenheter från forskningsetik i uppdragsforskning och samfinansierade projekt.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 25 maj – forskningsetik

Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Varje onsdagsmorgon kl. 8.15-8.55, med början den 28 april, livesänder forskningsmiljön ProcSIBE korta föredrag av forskare via Zoom. Föredragen vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringsliv och samhälle, men självklart även till andra forskare. Det blir även tillfälle till frågor och diskussion.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Grundutbildningsgruppens digitaliseringsvecka 2021

Den första digitaliseringsveckan genomförs den 19-23 april 2021. Denna är tänkt att vara en gemensam årlig aktivitet som genomförs inom SBU och som riktar sig brett till alla studenter och lärare på V- och S-utbildningarna. I år riktar vi oss främst till studenter i åk 3. Förhoppningen är att veckan ska inspirera både studenter och lärare i att utveckla utbildningarna med tanke på olika former av digitaliseringsaspekter.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Grundutbildningsgruppens digitaliseringsvecka 2021

SBU seminarium tisdagslunchen 27 april – Crowd Modelling and Covid-19

Under våren planerar vi att köra ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Det fjärde tillfället är den 27 april kl. 12.00-13.00. Temat för dagen är modellering av smittspridning med aktuella simuleringsresultat för Covid-19. Enrico Ronchi från Brandteknik på LTH kommer att presentera sin forskning om hur personer exponeras för virus i en byggnad.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 27 april – Crowd Modelling and Covid-19

SBU seminarium tisdagslunchen 30 mars – kvicklera

Under våren planerar vi att köra ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Det tredje tillfället är den 30 mars kl. 12.00-13.00. Temat för dagen är riskerna med kvicklera som är högst aktuellt efter det svåra raset utanför Oslo för ett tag sedan. Minna Karstunen och Mats Karlsson från Chalmers geoteknik presenterar sina slutsatser; vad kan vi lära från händelsen i Norge och hur kan vi undvika liknande händelser framöver?

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 30 mars – kvicklera

SBU seminarium tisdagslunchen 23 februari – forskning och innovation

Under våren planerar vi att köra ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Det andra tillfället är den 23 februari kl. 12.00-13.00. Temat för dagen är den forsknings- och innovationsproposition som presenterades strax före jul. Hur kommer den påverka oss inom akademin och vad innebär den på sikt?

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 23 februari – forskning och innovation

Högskolekonferens 2021 – Save the date!

Högskolekonferensen 2021 kommer äga rum den 18-19 augusti i Norrbotten. Vi hoppas vi har möjlighet att träffas på plats i år! Dokumentation från Högskolekonferensen 2020 finns på länken här.

Mer information kommer!

Bild från Högskolekonferensen 2019 i Hjortviken utanför Göteborg.
Bild från Högskolekonferensen 2019 i Hjortviken utanför Göteborg.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferens 2021 – Save the date!

SBU seminarium tisdagslunchen 26 januari – digitalisering

Under våren planerar vi att köra ett månadsvis lunchseminarium på en timme om något aktuellt ämne. Det första tillfället är den 26 januari kl. 12.00-13.00. Temat för dagen är erfarenheter från undervisning under pandemin kombinerat med avrapportering från det digitaliseringsprojekt som de programansvariga på resp. högskola genomfört.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 26 januari – digitalisering

Högskolekonferensen 2020 blir virtuell!

Högskolekonferensen 2020 äger rum 19-20 augusti virtuellt över videokonferensverktyget Zoom. Välkommen med din anmälan här!

Programmet har anpassats efter de förutsättningarna som finns med en virtuell konferens. Fullständigt program för konferensen finns här.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferensen 2020 blir virtuell!

Högskolekonferens 2020 – Save the date!

Högskolekonferensen 2020 kommer att äga rum den 19-20 augustiPiteå Stadshotell. Vi återkommer med hur du anmäler dig till konferensen och konferensens huvudtema för i år. Vi kommer bland annat att följa upp det som diskuterades på konferensen 2019, dvs. forskningspropositionen, digitalisering inom utbildningen samt fort- och vidareutbildning. Mer information kommer i mitten på mars.

Välkomna!

Pär Johansson (SBU koordinator)

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferens 2020 – Save the date!

Sektorns inspel till regeringens forskningspolitik lämnat

Sveriges Bygguniversitet har bidragit till det inspel från en samlad samhällsbyggnadssektor som IQ Samhällsbyggnad samordnat. På högskolekonferensen i Hindås diskuterades de prioriterade tematiska områden och prioriteringar samt finansieringsformer som vi ville lyfta in i inspelet. Arbetet har koordinerats av IQ Samhällsbyggnad och styrelsen för SBU har i fler omgångar inkommit med synpunkter och underlag.

Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Sektorns inspel till regeringens forskningspolitik lämnat

Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

Pär Johansson tar över efter Jean-Marc Battini som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Pär är docent i byggnadsfysik vid Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hans forskning handlar om att minska energianvändningen i det existerande byggnadsbeståndet samtidigt som risker när nya material används i kombination med gamla byggnadstekniker minimeras.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

Högskolekonferens 2019

Högskolekonferensen 2019 kommer att äga rum den 14-15 augusti i Hjortviken (www.hjortviken.se) utanför Göteborg. Huvudtema blir forskningspropositionen 2020. Vi kommer också att diskutera digitalisering inom utbildningen, praktiska aspekter för att ge gemensamma kurser vid flera lärosäte och annat. Mer information kommer senare.

Hjortviken

Välkomna

Jean-Marc Battini (SBU koordinator)

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferens 2019

Debattartikel: Ett hållbart samhälle kräver långsiktig byggforskning

Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad och Johan Silfwerbrand, professor KTH och styrelseledamot i Sveriges Bygguniversitet har skrivit en debattartikel på Dagens Samhälles webbplats. Debattartikeln är ett led i det arbete som Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad gemensamt driver för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn.

Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Debattartikel: Ett hållbart samhälle kräver långsiktig byggforskning

Behov av långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad driver ett gemensamt projekt för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn. En välfungerande samhällsbyggnadssektor kräver tillgång till välutbildade ingenjörer och arkitekter. Därför behöver vi ha fler riktade forskningssatsningar som kommer akademin till nytta. Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Behov av långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

IQ Samhällsbyggnad och SBU har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att öka medvetenheten om kopplingen mellan forskningsfinansiering och samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn