Externa rådet

Den externa rådgivningsgruppen utgör ett bollplank för Sveriges bygguniversitets strategiska arbete. Det sker genom en kontinuerlig dialog och samråd. Externa rådet består av ett 20-tal intresserade och kunniga personer från samhällsbyggnadssektorn där en bred sammansättning av företag, organisationer, forskningsfinansiärer och myndigheter eftersträvas. Medlemmarna i Externa rådet utses av SBU:s styrelse.

Petra Wallberg, Svenskt Vatten

Petra Wallberg

Svenskt Vatten

Jenny Svärd

Byggmaterialindustrierna

Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Elin Kebert

Elin Kebert

Byggföretagen

Aleh Kliatsko 

Formas

Göran Werner

Göran Werner

WSP

Hans Söderström

Hans Söderström

Installatörsföretagen

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Boverket

Joakim Jeppsson

Joakim Jeppsson

Skanska

Karin Färnevik

APAE Konsult AB

Kristina Laurell

Formas

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Maria Johansson, Vinnova

Maria Johansson

Vinnova

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Trafikverket

M Hallgren

Mikael Hallgren

Tyréns

Olle Samuelson

Olle Samuelson

IQ Samhällsbyggnad

Per Strömgren

Per Strömgren

Movea

Patrik Vidstrand

Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo

Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Föreningen Byggherrarna

Stefan Björling

Stefan Björling

Svanen

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker

Egen konsultverksamhet