Externa rådet

Den externa rådgivningsgruppen utgör ett stöd för det strategiska arbetet och är en kanal för kontinuerlig dialog och samråd mellan Sveriges bygguniversitet och forskningsfinansiärer, näringsliv, myndigheter och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn. Den externa rådgivningsgruppens sammansättning beslutas av styrelsen.

Anders Freyschuss
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Anna Norström
Svenskt Vatten

Anneli Kouthoofd
Byggmaterialindustrierna

Annette Norinder
Svenskt Vatten

David Cramer
Innovationsföretagen

Elin Kebert
Byggföretagen

Emma Gretzer
Formas

Göran Werner
WSP

Hans Söderström
Installatörsföretagen

Hans-Olof Karlsson Hjorth
Boverket

Joakim Jeppsson
Skanska

Kristina Laurell
Formas

Kristina Mjörnell
RISE Research Institutes of Sweden

Lejla Cengic
Vinnova

Malin Norin
NCC

Mats Karlsson
Trafikverket

Mikael Hallgren
Tyréns

Olle Samuelson
IQ Samhällsbyggnad

Per Strömgren
Movea

Per Tengborg
Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo

Saga Hellberg
Föreningen Byggherrarna

Stefan Björling
Svanen

Tomas Alsmarker
Egen konsultverksamhet