Externa rådet

Den externa rådgivningsgruppen utgör ett stöd för det strategiska arbetet och är en kanal för kontinuerlig dialog och samråd mellan Sveriges bygguniversitet och forskningsfinansiärer, näringsliv, myndigheter och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn. Den externa rådgivningsgruppens sammansättning beslutas av styrelsen.

Anders Freyschuss

Anders Freyschuss

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Anna Norström

Svenskt Vatten

Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd

Byggmaterialindustrierna

David Cramer

David Cramer

Innovationsföretagen

Emma Gretzer

Formas

Göran Werner

Göran Werner

WSP

Hans Söderström

Hans Söderström

Installatörsföretagen

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Boverket

Joakim Jeppsson

Joakim Jeppsson

Skanska

Kristina Laurell

Formas

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Lars Tullstedt

Lars Tullstedt

Sveriges Byggindustrier, BI

Lejla Cengic

Lejla Cengic

Vinnova

Malin Norin

Malin Norin

NCC

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Trafikverket

M Hallgren

Mikael Hallgren

Tyréns

Olle Samuelson

Olle Samuelson

IQ Samhällsbyggnad

Per Strömgren

Per Strömgren

Movea

Per Tengborg

Per Tengborg

Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo

Ruben Aronsson

Ruben Aronsson

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Saga Hellberg

Saga Hellberg

Föreningen Byggherrarna

Stefan Björling

Svanen

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker

Egen konsultverksamhet