Externa rådet

Den externa rådgivningsgruppen utgör ett stöd för det strategiska arbetet och är en kanal för kontinuerlig dialog och samråd mellan Sveriges bygguniversitet och forskningsfinansiärer, näringsliv, myndigheter och andra intressenter inom samhällsbyggnadssektorn. Den externa rådgivningsgruppens sammansättning beslutas av styrelsen.

Anna Norström

Anna Norström

Svenskt Vatten

Anna Ryberg Ågren

Byggmaterialindustrierna

Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Elin Kebert

Elin Kebert

Byggföretagen

Emma Gretzer

Emma Gretzer

Formas

Göran Werner

Göran Werner

WSP

Hans Söderström

Hans Söderström

Installatörsföretagen

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Boverket

Joakim Jeppsson

Joakim Jeppsson

Skanska

Karin Färnevik

APAE Konsult AB

Kristina Laurell

Formas

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Maria Johansson, Vinnova

Maria Johansson

Vinnova

Malin Norin

NCC

Mats Karlsson

Mats Karlsson

Trafikverket

M Hallgren

Mikael Hallgren

Tyréns

Olle Samuelson

Olle Samuelson

IQ Samhällsbyggnad

Per Strömgren

Per Strömgren

Movea

Patrik Vidstrand

Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo

Tommy Lenberg

Tommy Lenberg

Föreningen Byggherrarna

Stefan Björling

Stefan Björling

Svanen

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker

Egen konsultverksamhet