Återkoppling från årets Högskolekonferens

Högskolekonferensen i Helsingborg den 16-17 augusti 2023. Foto Lennart Elfgren

Under SBU:s årliga högskolekonferens som i år ägde rum i Helsingborg samlades cirka 60 representanter från universitet, näringsliv, och branschorganisationer för att diskutera aktuella frågor såsom Generativ AI i ingenjörsutbildningen och inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

Den snabbt växande användningen av AI inom forskning, utbildning och näringsliv ger upphov till möjligheter men också krav på anpassning. Frågor som förändrade examineringsmetoder i grundutbildningen, samt vikten av livslångt lärande inom forskning och industri lyftes.

IQ Samhällsbyggnad ledde vidare diskussioner om innehållet i det planerade inspelet till forsknings- och innovationspropositionen 2024. Under hösten kommer detta arbete att fortsätta för att hitta vilka politiska prioriteringar och satsningar på forskning och innovation som vi behöver.

Det här inlägget postades i Nyheter, Startsida. Bokmärk permalänken.