Kontakt

Styrelse

Jan-Olof Dalenbäck (ordförande)

Professor
Chalmers tekniska högskola
Phone: 031-772 11 53

Miklós Molnár (ledamot)

Universitetslektor
Lunds tekniska högskola
Phone: 046-222 34 53

Maria Ask (ledamot)

Professor
Luleå tekniska universitet
Phone: 0920-49 14 11

Johan Silfwerbrand (ledamot)

Professor
Kungliga tekniska högskolan
Phone: 08-790 80 33

Jean-Marc Battini (koordinator)

Professor
Kungliga tekniska högskolan
Phone: 08-790 80 30

Temagruppsledare

För kontaktuppgifter till temagruppsledarna, se respektive temagrupps sida:

Kommunikation

En högskolekonferens som samlar lärare och forskare inom Sveriges Bygguniversitet samt intressenter i omvärlden hålls varje år i augusti. Sveriges Bygguniversitet samverkar och kommunicerar både internt och med andra organisationer i omvärlden inom ramen för olika projekt och initiativ. Nyheter om verksamheten och omvärlden kommuniceras regelbundet i ett nyhetsbrev.