Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Varje onsdagsmorgon kl. 8.15-8.55, med början den 28 april, livesänder forskningsmiljön ProcSIBE korta föredrag av forskare via Zoom. Föredragen vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringsliv och samhälle, men självklart även till andra forskare. Det blir även tillfälle till frågor och diskussion.

Den Formasfinansierade starka forskningsmiljön ProcSIBE – Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment (Upphandling för ett hållbart och innovativt samhällsbyggande) startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk. Ett vanligt år hade nätverket berättat om sina resultat vid fysiska seminarier, men nu kör de istället en serie frukostwebinarier med teman som speglar sin breda verksamhet.

Ingen föranmälan krävs. Mer information och länk till alla webinarier hittar du på ProcSIBEs hemsida www.procsibe.se

Välkomna!

Frukostwebinarier i serien är:

28 aprilOffentlig upphandling som medel för att nå politiska mål  Mikael Granberg Andreas Öjehag-Petterson
5 majAtt upphandla samverkan i Trafikverkets konsult- och entreprenadkontrakt – Möjligheter, svårigheter och vägen framåt för anläggningssektorns största beställare  Per-Erik Eriksson Johan Larsson Lilly Rosander
12  majSysselsättningskrav i praktiken – roller, relationer och utmaningar  Daniella Troje
19 majUpphandling för innovativ och hållbar stadsutveckling – exempel från Norra Djurgårdsstaden  Tina Karrbom Gustavsson Susanna Hedborg Bengtsson  
26 majUppLev – ett verktyg för avtalsuppföljning, men kan det ge mervärde i upphandlingar?Henrik Norinder Stefan Olander  
2 juniReflektioner kring ProcSIBEs samarbete, mål och resultatAnna Kadefors Johan Larsson Per-Erik Eriksson
Det här inlägget postades i Nyheter, Startsida. Bokmärk permalänken.