Högskolekonferensen 2020

Högskolekonferensen 2020 ägde rum 19-20 augusti virtuellt över videokonferensverktyget Zoom. Fullständigt program för konferensen finns här. Vi tar gärna emot synpunkter på innehållet här. Dokumentation från dagarna finns här. Frågor och svar från Boverket om möjligheternas byggregler finns här.

Presentationer från den 19 augusti

Pär Johansson, koordinator: Inledning, genomgång av SBUs verksamhetsår, presentation av temagrupperna pdf

Hans Bagge, LTH: Digitalisering av grundutbildningen

Elin Kebert, Byggföretagen: Framtidens samhällsbyggande pdf | film

Mattias Goldmann, Sweco: Hållbarhet – trender och forskningsbehov pdf | film

Maria Johansson, Vinnova: Finansiering och utlysningar pdf | film

Emma Gretzer, Formas: Finansiering och utlysningar pdf | film

Presentationer från den 20 augusti

Pär Johansson, koordinator: Återrapportering och summering dag 1 pdf

Agnes Jensen-Carlén, Boverket: Möjligheternnas byggregler pdf | film

Birgitta Olofsson, Tyréns: Praktik , examensarbeten & industridoktorander – samverkan mellan SBU & näringslivet pdf | film