SBU seminarium tisdagslunchen 8 mars: Brandsäkerhet i fasader utifrån en holistisk helhetssyn

De senaste trenderna med avseende på högre krav på energieffektivitet har ökat användningen av innovativa fasadsystem både för nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt. Olika typer av fasadsystem används för att uppnå dessa krav. Många av dessa system är väldigt komplexa och ska inte bara uppfylla kraven för brandsäkerhet men även andra krav för fuktsäkerhet, regnskydd, mekanisk stabilitet, värmeisolering o.s.v. Dessutom spelar socio-tekniska aspekter en viktig roll i dagens övergripande brandsäkerhetsbedömning av dessa system.

Under detta lunchseminarium kommer Patrick van Hees, Professor i Brandteknik från LTH, presentera resultaten av Holifas-projektet som genomfördes med flera deltagare från temagruppen Byggnadens tekniska funktion. Holifas projektet behandlade brandsäkerheten i fasadsystem genom en holistisk helhetssyn med hänsyn till alla dessa ovan nämnda krav. Syftet var att identifiera de forskningsbehov och forskningsfrågor som måste tas upp i framtiden för att säkerställa brandsäkerheten i nya och renoverade byggnader.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 8 mars: Brandsäkerhet i fasader utifrån en holistisk helhetssyn

SBU seminarium tisdagslunchen 1 februari: Vattenforskarskolan

Samlade resurser inom Vattenforskarskolan leder till mervärden för forskare, yrkesverksamma, VA-branschen och Samhällsbyggandet. Det är tillsammans inom samhällsbyggnadsbranschen som vi kan hantera de nya utmaningarna vi står inför som kopplas till vatten. Valet av till exempel byggnadsmaterial, stadsutformning och skyfallslösningar kommer bidra till hur rustade vi står inför framtiden.

Under detta lunchseminarium kommer Annelie Hedström från LTU att berätta om Vattenforskarskolan som erbjuder kurser av hög internationell kvalitet till doktorander och industri. Vattenforskarskolan bildar en gemenskap av doktorander, handledare och samarbetspartners inom vattenbranschen i Sverige. Det görs genom kurser, och i nätverksaktiviteter och mentorprogram. Skolan samlar i nuläget 7 universitet i Sverige och de svenska vattenforskningsklusterna VA-teknik Södra, DRICKS, VA-kluster Mälardalen, och Dag&Nät, och Sweden Water Research.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 1 februari: Vattenforskarskolan

SBU seminarium tisdagslunchen 7 december: Trä som byggnadsmaterial – möjligheter och begränsningar

Ökad användning av trä i byggandet är en viktig del av lösningen för att främja en hållbar samhällsutveckling. Detta skulle kunna uppnås genom att ersätta betydande delar av icke-förnybara material såsom stål och betong med trä. Trä är dock ett komplext material uppbyggt av träsubstans till en porös (cellulär) struktur, genom en av trädet styrd ”3D-skrivarprocess”, baserat på råvarorna koldioxid, vatten och solenergi.

Under detta lunchseminarium kommer Magnus Wålinder och Roberto Crocetti från KTH att diskuterar kring träets för- och nackdelar samt belysa möjligheterna att dels kombinera olika träslag, dels kombinera trä med andra material.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU seminarium tisdagslunchen 7 december: Trä som byggnadsmaterial – möjligheter och begränsningar