Nytt kompetenscentrum för vägteknik

Trafikverket har tagit initiativ till att utveckla Kompetenscentrum vägteknik. Sveriges bygguniversitet samordnade de fyra lärosätena och koordinerade uppstarten av förarbetet med representanter från VTI, Chalmers, KTH, LTH och LTU. Trafikverket har nu tagit beslut om att finansiera Kompetenscentrum vägteknik med upp till 40 miljoner kronor per år i 12 år. Lunds Tekniska Högskola är koordinator för Kompetenscentret.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Nytt kompetenscentrum för vägteknik

Ny rapport: Pågående arbete och framtida frågor inom temagruppen Byggprocess och Förvaltning

Rapporten ger en överblick om det pågående och framtida arbete som bedrivs inom Sveriges Bygguniversitets temagrupp Byggprocess och Förvaltning kopplat till forskning, utbildning och samverkan. Rapporten är ett resultat av en workshop som hölls av SBU:s styrelse tillsammans med SBU:s externa råd.

Rapporten finns att läsa här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny rapport: Pågående arbete och framtida frågor inom temagruppen Byggprocess och Förvaltning

SBU tisdagslunch 7 mars: Geotekniskt testområde på lös lera – Nytt provbanksområde?

För att kunna använda moderna beräkningsverktyg för att prediktera t.ex. sättningar på en vägbank eller ett hus, förstärkta eller ej, behövs ett väl karakteriserat område där framtida provbankar kan byggas. Om bättre prognoser kan utföras gällande sättningar och dess utveckling över tid kan med stor sannolikhet stora besparingar göras, både ekonomiska och miljömässiga.

Under detta lunchseminarium kommer Mats Karlsson från geotekniska forskargruppen på Chalmers  diskutera aktuellt forskningsprojekt gällande ett testområde på lös lera utanför Göteborg där möjligheterna finns att skapa ett provområde. Området är väl lämpat för att bygga nya provbankar för att kunna studera deformations- och portrycksutvecklingen över tid för djupa lerlager och förbättra beräkningsmetoder/-modeller.

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 7 mars: Geotekniskt testområde på lös lera – Nytt provbanksområde?