Utlysning av Postdoc-stipendium från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse 2024

Sveriges Bygguniversitet tipsar om en kommande utlysning från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse för nydisputerade forskare som önskar göra ett postdoc-arbete inom ämnesområdet Samhällsbyggnad.

Stipendiet är skattefritt och går till postdoktorn personligen för att täcka uppehälle och omkostnader under ett år.

Ansökningsperioden pågår mellan den 1a januari och den 5e februari 2024.  Utförligare information finns på stiftelsens hemsida.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Utlysning av Postdoc-stipendium från Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse 2024

SBU tisdagslunch 5 december: RISE presenterar den praktiknära forskarskolan ASSURE

Fyrstegsprincipen, som innebär att i första hand använda befintliga byggnader mer effektivt, renovera och återanvända byggnader för att anpassa dessa till framtida behov och i sista hand bygga nya flexibla byggnader utformade för demontering, måste genomföras för att nå målen om minskat koldioxidavtryck, ökad motståndskraft mot klimatförändringar och för att tillhandahålla bostäder till överkomliga priser och attraktiva livsmiljöer. Som exempel visar resultat från en förstudie att det finns en enorm potential för anpassning av tomma lokaler till bostäder, trots att det finns flera utmaningar, både tekniska, ekonomiska och juridiska som ska lösas för att kunna genomföra detta i stor skala.

Under lunchseminariet kommer Kristina Mjörnell från RISE att presentera den nya, praktikbaserade forskarskolan ASSURE – Adaptation of urban Space through SUstainable REgeneration – där ny kunskap om hållbar renovering och omvandling av byggnader och stadsdelar kommer att utvecklas. RISE Research Institutes of Sweden har tillsammans med Lunds universitet/Lunds Tekniska Högskola, Malmö universitet och Uppsala universitet, Campus Gotland, beviljats medel från Formas.

Seminariet äger rum på Zoom mellan kl 12.00 och 13.00 den 5e december. För att delta, anmäl dig här.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för SBU tisdagslunch 5 december: RISE presenterar den praktiknära forskarskolan ASSURE

Välkommen till Byggmaterialdagen, 28 november 2023, Stockholmsmässan

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av bygg- och fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål.

Vi bjuder nu in hela sektorn till dialog om hur vi tillsammans bygger för framtiden och hanterar de stora förändringar som sker i branschen. Hur omhändertar vi potentialen av teknikutveckling och innovation av fossilfria, klimatneutrala, cirkulära och resurseffektiva lösningar? Hur kan digitaliseringen av produktinformation skapa möjligheter? Vad innebär nya och reviderade regelverk och standarder, nationellt och på EU-nivå, för byggandet och omställningen?

Nordbygg tillsammans med Byggmaterialindustrierna bjuder in till en heldag om aktuella frågor och dialog om möjligheter och utmaningar. Kom och samtala och nätverka med experter, innovativa företag, myndigheter och aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Sveriges Bygguniversitet är kunskapspartner till eventet och kan därför erbjuda rabatterad entré via denna länk.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Byggmaterialdagen, 28 november 2023, Stockholmsmässan