Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

IQ Samhällsbyggnad och SBU har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att öka medvetenheten om kopplingen mellan forskningsfinansiering och samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Läs mer

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

Högskolekonferens 2018

Årets högskolekonferens kommer att äga rum den 15-16 augusti i Stockholmsområdet. Huvudtema i år blir grundutbildningen. Mer information kommer senare.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferens 2018

Högskolekonferensen 2017, Bäckaskog slott 16-17 augusti

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2017

 

Årets Högskolekonferens, som hölls på Bäckaskog slott 16-17 augusti, samlade hela 52 deltagare. Konferensen inleddes med genomgång av årets verksamhet i stort, bland annat om styrelsearbetet, temagruppsledare, nya finansieringsavtal med lärosätena, workshops om grundutbildning och forskarutbildning med Externa rådet, samt träff med Energimyndigheten. Därefter presenterades och utsågs ny koordinator för kommande två år: Andreas Falck, KTH. Samtidigt avtackades Martin Nilsson.

Efter lunch fortsatte konferensen med gruppdiskussioner med tre olika teman:

  • InfraSweden2030, formulering av  nuläge och behov
  • Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet
  • Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation

Därefter följde posterdiskusisoner och mingel kring temagruppernas verksamhet det gångna året. Dagens avslutades med gruppfotografering och gemensam middag.

Under den andra dagen följde återkoppling från temadiskussionerna, temagruppsmöten samt möte med Externa rådet. Konferensen avslutades med en uppmaning från Smart Built Environment om att komma in med förslag till fortbildnings- och doktorandkurser.

Styrelsen för Sveriges Bygguniversitet riktar ett stort tack till alla deltagare!

Dokumentation_Hogskolekonferens_2017

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferensen 2017, Bäckaskog slott 16-17 augusti