Grundutbildningsgruppen

Pågående arbete i Grundutbildningsgruppen

Medlemmarna i grundutbildningsgruppen är respektive högskolas programansvarig för V- eller S-utbildningarna. Gruppen arbetar med digitaliseringsfrågor i utbildningen av
ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet. Projektet ”Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet (Länk)” har under våren 2021 avslutats och grundutbildningsgruppen tar nu arbetet vidare in i respektive programutveckling. Digitala inslag finns redan idag i ingenjörsutbildningarna, men det saknas ett samlat grepp som underlättar samhällsbyggnadsingenjörers förståelse för de möjligheter som digitalisering
kan medföra i sammanhållna processer. Projektet genomfördes inom ramen för
Sveriges Bygguniversitet (SBU) som samlar Chalmers, KTH:s, LTH:s och LTU:s
utbildningar inom samhällsbyggnad.

Grundutbildningsgruppens digitaliseringsvecka 2021

Den första digitaliseringsveckan genomfördes 19-23 april 2021. Eventet är tänkt att vara en gemensam årlig aktivitet som genomförs inom SBU och som riktar sig brett till alla studenter och lärare på V- och S-utbildningarna på Chalmers, KTH, LTH och LTU.

Måndag 19/4 kl. 12:05-12:50
När tar det digitaliserade samhället alla beslut själv?
• Hans Nyblom, Affärsutvecklingsansvarig, Installationsföretagen
• Jenny Carlstedt, Digitaliseringsstrateg, Sweco

Tisdag 20/4 kl. 12:05-12:50
Digitala Transportsystem
• Olof Johansson, Programchef, Digitalisering av transportsystemet, Trafikverket

Onsdag 21/4 kl. 12:05-12:50
AI – ett etiskt dilemma?
• Virginia Dignum, Wallenberg Chair, Professor Responsible Artificial Intelligence, Umeå universitet

Torsdag 22/4 kl. 12:05-12:50
Arkitektens utmaningar och möjligheter inom digitalisering i samverkan med Samhällsbyggaren
• Kristen Broberg, Arkitekt, Partner, Liljewall

Fredag 23/4 kl. 12:05-12:50
Framtidsspaning i branschen
• Christina Claesson-Jonsson, Forsknings- och utvecklingschef på NCC
• Olle Samuelsson, Forsknings och innovationsstrateg, IQS

Medlemmar i gruppen