Grundutbildningsgruppen

Pågående arbete i Grundutbildningsgruppen

Medlemmarna i grundutbildningsgruppen är respektive högskolas programansvarig för V- eller S-utbildningarna. Gruppen arbetar med digitaliseringsfrågor i utbildningen av
ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet. Projektet ”Arbetsmodell för digitaliseringsfrågor i utbildningen av ingenjörer inom samhällsbyggnadsområdet (Länk)” har under våren 2021 avslutats och grundutbildningsgruppen tar nu arbetet vidare in i respektive programutveckling. Digitala inslag finns redan idag i ingenjörsutbildningarna, men det saknas ett samlat grepp som underlättar samhällsbyggnadsingenjörers förståelse för de möjligheter som digitalisering
kan medföra i sammanhållna processer. Projektet genomfördes inom ramen för
Sveriges Bygguniversitet (SBU) som samlar Chalmers, KTH:s, LTH:s och LTU:s
utbildningar inom samhällsbyggnad.

Medlemmar i gruppen