Tema Byggprocess och förvaltning

Om oss

Temaområdet Byggprocess och förvaltning omfattar frågor om processutveckling, management, ekonomi och juridik som aktualiseras av projektering, byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar

Samverkande forskargrupper

Avdelningen för Byggproduktion, LTH »
Avdelningen för Construction management, Chalmers »
Avdelningen för Service management och logistik, Chalmers »
Institutionen för fastigheter och byggande, KTH »
Avdelningen för Industriellt och hållbart byggande, LTU »
Byggnadsteknik och belysningsvetenskap, JU »

Gemensamma aktiviteter

  • Årlig doktorand- & handledarkonferens
  • Nordic Conference on Construction Economics and Organization (CREON)
  • Digitala möten varannan månad
  • Doktorandkurser/skolor
  • AntologiAntologin
    Under 2011 har temagruppen utgett en antologi med individuella kapitel under den samlade titeln ”Hur står det egentligen till med byggsektorn?” Ladda ner antologin som pdf (801kb) »

Forsknings samarbete

ProcSIBE »