Återkoppling från årets Högskolekonferens

Högskolekonferensen i Helsingborg den 16-17 augusti 2023. Foto Lennart Elfgren

Under SBU:s årliga högskolekonferens som i år ägde rum i Helsingborg samlades cirka 60 representanter från universitet, näringsliv, och branschorganisationer för att diskutera aktuella frågor såsom Generativ AI i ingenjörsutbildningen och inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

Den snabbt växande användningen av AI inom forskning, utbildning och näringsliv ger upphov till möjligheter men också krav på anpassning. Frågor som förändrade examineringsmetoder i grundutbildningen, samt vikten av livslångt lärande inom forskning och industri lyftes.

IQ Samhällsbyggnad ledde vidare diskussioner om innehållet i det planerade inspelet till forsknings- och innovationspropositionen 2024. Under hösten kommer detta arbete att fortsätta för att hitta vilka politiska prioriteringar och satsningar på forskning och innovation som vi behöver.

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Återkoppling från årets Högskolekonferens

Ny koordinator för Sveriges bygguniversitet 

Jenny Lindblom tar över efter Hans Bagge som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Jenny är universitetslektor i geoteknik på LTU, Luleå tekniska universitet. Jennys forskning handlar om vatten och värmetransport i mark. Jenny undervisar i kurser som berör solvärme, geohydrologi, dammsäkerhet och värmelagring. 

Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Ny koordinator för Sveriges bygguniversitet 

Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023

Nu är det dags att anmäla sig till årets högskolekonferens. Vi träffas 16-17 augusti (lunch till lunch) i Helsingborg på Clarion Hotel Sea U. Hotellet ligger i centrala Helsingborg, vid vattnet en kort promenad från järnvägsstationen och färjorna.

Högskolekonferensen är Sveriges bygguniversitets forum för aktuella frågor och utmaningar. Konferensen är en mötesplats för forskare och lärare på våra lärosäten samt våra samarbetspartners inom samhällsbyggnadssektorn. Sveriges Bygguniversitet bekostar övernattning och förtäring (begränsat antal platser).

Förutom presentationer och diskussioner kring huvudteman kommer det att finnas utrymme till spontana möten och informella diskussioner.

Anmälan: Senast 12 juni till: hans.bagge@byggtek.lth.se

Fortsätt läsa
Publicerat i Nyheter, Startsida | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Sveriges bygguniversitets Högskolekonferens 2023