Välkommen till Högskolekonferens 2017

Bäckaskog slott

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets Högskolekonferens. I år är den på Bäckaskog Slott den 16-17 augusti, från lunch till lunch. På programmet står bl.a. temadiskussioner om InfraSweden2030, Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet, och Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Välkommen till Högskolekonferens 2017

Debatt efter den forskningspolitiska propositionen

Sveriges Bygguniversitets styrelse har replikerat på en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av bland andra Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad. I artikeln argumenteras för att ”… privata aktörer … tilldelas offentliga forskningsmedel från Formas och Trafikverket, på samma villkor som för Vinnova”. SBUs replik, skriven av styrelsen, menar att detta skulle äventyra satsningen på hållbart byggande.

Hälsningar från styrelsen för Sveriges Bygguniversitet

Läs den första artikeln »
Läs SBUs replik »

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Debatt efter den forskningspolitiska propositionen

Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2016. Fotograf: Victoria Davidsson

 

Så är årets Högskolekonferens avslutad. Den första dagen inleddes med genomgång av årets verksamhet. Därefter följde val av ny ordförande och styrelse. Till ordförande valdes bitr. professor Miklós Molnár, LTH. Därmed avgår också Patrick Van Hees, LTH, från styrelsen. Johan Silfwerbrand sitter kvar i styrelsen som KTHs ledamot.

Efter lunch och gruppfotografering följde gruppdiskussioner med fyra teman: utvidgning av SBU eller inte, intern och extern samverkan, SBUs verksamhet nu och framöver, krav inom arbetsmiljöområdet som avser nyutbildade högskole- och civilingenjörer. Efter temadiskussionerna följde en posterpresentation där varje temagrupp presenterade det gångna året. Dagen avslutades med gemensam middag.

Den andra dagen inleddes med återkoppling från temadiskussionerna. Därefter hade varje temagrupp samt externa rådet möten. Slutligen samlades vi och summerade intrycken och avslutade en lyckad och trevlig konferens.

Tack till alla som deltog,
Styrelsen

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti