External Council

The external advisory group provides support for the strategic work and is a channel for continuous dialogue and consultation between the Swedish Universities of the Built Environment and research councils, industry, authorities and other stakeholders in the building sector. The composition of the external advisory group is decided by the Board.

Lena Blom

Svenskt Vatten

Jenny Lindblom

Jenny Svärd

Byggmaterialindustrierna

Anneli Kouthoofd

Anneli Kouthoofd

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF

Elin Kebert

Elin Kebert

Byggföretagen

Aleh Kliatsko

Formas

Göran Werner

Göran Werner

WSP

Pär Lundström

Installatörsföretagen

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Hans-Olof Karlsson Hjorth

Boverket

Charlotte Svensson Tengberg

Skanska

Karin Färnevik

APAE Konsult AB

Kristina Laurell

Formas

Kristina Mjörnell

Kristina Mjörnell

RISE Research Institutes of Sweden

Gustav Malm

Vinnova

Jörgen Simu

Trafikverket

M Hallgren

Mikael Hallgren

Tyréns

Olle Samuelson

Olle Samuelson

IQ Samhällsbyggnad

Per Strömgren

Per Strömgren

Movea

Patrik Vidstrand

Stiftelsen Bergteknisk forskning, BeFo

Lilly Rosander

Föreningen Byggherrarna

Stefan Björling

Stefan Björling

Svanen

Tomas Alsmarker

Tomas Alsmarker

Egen konsultverksamhet