Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2016. Fotograf: Victoria Davidsson

 

Så är årets Högskolekonferens avslutad. Den första dagen inleddes med genomgång av årets verksamhet. Därefter följde val av ny ordförande och styrelse. Till ordförande valdes bitr. professor Miklós Molnár, LTH. Därmed avgår också Patrick Van Hees, LTH, från styrelsen. Johan Silfwerbrand sitter kvar i styrelsen som KTHs ledamot.

Efter lunch och gruppfotografering följde gruppdiskussioner med fyra teman: utvidgning av SBU eller inte, intern och extern samverkan, SBUs verksamhet nu och framöver, krav inom arbetsmiljöområdet som avser nyutbildade högskole- och civilingenjörer. Efter temadiskussionerna följde en posterpresentation där varje temagrupp presenterade det gångna året. Dagen avslutades med gemensam middag.

Den andra dagen inleddes med återkoppling från temadiskussionerna. Därefter hade varje temagrupp samt externa rådet möten. Slutligen samlades vi och summerade intrycken och avslutade en lyckad och trevlig konferens.

Tack till alla som deltog,
Styrelsen

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.