Högskolekonferensen 2021

Högskolekonferensen 2021 ägde rum 18-19 augusti virtuellt över videokonferensverktyget Zoom. Fullständigt program för konferensen finns här. Vi tar gärna emot synpunkter på innehållet här. Dokumentation från dagarna finns här.

Presentationer från den 18 augusti

Pär Johansson, koordinator: Inledning, genomgång av SBUs verksamhetsår, avrapportering av temagruppsatsningar A pdf

Nina Hult: Open Access pdf

Marcus Israelsson: Predatory publishing pdf

Ulla Janson, LTH: Cirkulärt byggande pdf

Elsa Fahlén, Göteborgs Stad: Fossilfritt byggande pdf

Hans-Olof Karlsson Hjorth, Boverket: Klimatdeklarationer och nya byggregler pdf

Anders Nilsson, IQS: Samhällsbyggandets regelforum pdf

Presentationer från den 19 augusti

Pär Johansson, koordinator: Återrapportering och summering dag 1 pdf

Martin Nilsson, LTU: Utländska doktorander och rekrytering av doktorander pdf