English Swedish


    

Högskolekonferens Haga Slott den 21-22 augusti

2014-09-18

Årets högskolekonferens genomfördes på Haga Slott i Enköping den 21-22 augusti. Konferensen var lyckad med många fruktsamma diskussioner, inte minst avseende SBU:s verksamhet och hur organisationen ska utvecklas framöver. Tack till alla deltagare! Nästa högskolekonferens är planerad till den 19-20 augusti 2015.

Deltagare vid Högskolekonferensen 2014


Samhällsbyggnadsdagarna den 15-16 oktober

2014-09-17

Den 15-16 oktober genomförs Samhällsbyggnadsdagarna som arrangeras av organisationen Samhällsbyggarna. Från och med i år är även Sveriges Bygguniversitet med som huvudpartner.

Läs mer och anmäl dig »


Samverkan mellan Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum

2014-09-17

Svensk Byggtjänst och Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse har nu undertecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska de utveckla kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv då det gäller renovering av befintliga fastigheter. Konkret handlar det om nya informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal i början av 2015.

Läs mer om samarbetet » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Stefan E-post till Thomas Chalmers KTH LTU LTH