English Swedish


    

Tack och lycka till

2014-09-16

Sommaren är över, en ny termin nalkas och även Sveriges Bygguniversitet går mot nya tider. Efter två och ett halvt år som koordinator lämnar jag nu med varm hand över till min efterträdare Martin Nilsson från Luleå Tekniska Universitet och temagrupp Byggkonstruktion.

När jag fick frågan om att efterträda Anna Kadefors som koordinator var det med skräckblandad förtjusning. Det var smickrande att få förtroendet, samtidigt som det var ett stort ansvar att förvalta det som hade byggts upp under tidigare år. När jag nu ser tillbaka på min tid som koordinator är det inte utan viss stolthet. Inte över min egen gärning (den får andra bedöma) utan över det engagemang som jag sett hos de olika temagrupperna och den vilja till samverkan mellan ämnen och lärosäten. Även om vi till viss del fortfarande är konkurrenter om forskningsmedel och studenter, upplever jag att finns det en tydlig insikt om att vi blir mer konkurrenskraftiga genom samarbete.


Högskolekonferens 2015

Högskolekonferensen den 19-20 augusti i Varberg

2014-09-16

Tack alla deltagare för er insats i Varberg. Boka även in den 17-18 augusti 2016 för nästa högskolekonferens, ort meddelas senare.

Presentationer vid konferensen »
Sammanfattning av diskussioner »


Ny inbjudan att lämna förslag inom Branschprogram för Byggnadsverk i Transportsektorn

2015-06-01

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet (SBU) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Det övergripande målet med programmet är att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande (innefattande även underhåll och förvaltning). Programmet beskrivs på BBTs hemsida www.FoI-BBT.se.

Forskningsutförare och andra branschaktörer inbjuds nu att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång ska projektförslag ha inlämnats senast 2015-09-15, kl 24.00. Utförlig information om Utlysning BBT 2015 finns på programmets hemsida www.FoI-BBT.se. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Johan Chalmers KTH LTU LTH