English Swedish


    

Missa inte Högskolekonferensen

2016-05-31

Vintern och våren har så övergått i sommar med värme och ljusa nätter. Vi ligger alla i slutspurten inför en välbehövlig sommarledighet. Inom SBU pågår just nu arbetet med att finna en ny ordförande som ska presenteras på vår årliga Högskolekonferens. Konferensen pågår lunch till lunch den 17-18 augusti på Hotell Storforsen i Älvsbyn.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Per-Erik Josephsson

2016-03-16

Per-Erik Josephsson

Vår kollega och vän professor Per-Erik Josephsson har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad, den 1 mars 2016.

Per-Erik Josephson var professor på Avdelningen för construction management på Chalmers. Hans forskning handlar om hur byggherrar, konsulter och entreprenörer kan utveckla och genomföra resurseffektiva byggprocesser. Studierna omfattar hur företag och projektorganisationer strukturerar sina processer liksom hur ledare på olika organisatoriska nivåer agerar för att åstadkomma resultat. Viktiga områden är industriutveckling, företagsstrategier och förändringsarbete. Metoder för att mäta och förstå effektivitet utgör ett viktigt inslag.

Per-Erik hade ett stort engagemang inom Sveriges Bygguniversitet.


Högskolekonferens 2016

2016-02-04

Storforsen

Årets högskolekonferens genomförs den 17 till 18 augusti. Konferensen hålls på Hotell Storforsen intill Pite älv i Älvsbyns kommun. Detaljer och instruktioner för anmälan kommer under våren.

Hotell Storforsen: www.storforsen-hotell.se » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Johan Chalmers KTH LTU LTH