English Swedish


    

Ny inbjudan att lämna förslag inom Branschprogram för Byggnadsverk i Transportsektorn

2015-06-01

Trafikverket har i samverkan med Sveriges Bygguniversitet (SBU) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) arbetat fram ett Branschprogram för forskning och innovation avseende Byggnadsverk för Transportsektorn (BBT). Det övergripande målet med programmet är att minska samhällets relativa kostnader för byggnadsverk inom infrastrukturen genom att åstadkomma ett effektivt och hållbart byggande (innefattande även underhåll och förvaltning). Programmet beskrivs på BBTs hemsida www.FoI-BBT.se.

Forskningsutförare och andra branschaktörer inbjuds nu att inkomma med konkreta projektförslag kopplade till Branschprogrammet. I denna ansökningsomgång ska projektförslag ha inlämnats senast 2015-09-15, kl 24.00. Utförlig information om Utlysning BBT 2015 finns på programmets hemsida www.FoI-BBT.se.


2-3 juni 2015 – FOI-miljö i världsklass

2015-05-12

Nu är det dags att boka Bergforskdagarna, tisdag den 2-3 juni i Luleå. Årets tema är ”FOI-miljö i världsklass”. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineralnäringen i Sverige?

Bergforskdagarna ger dig fördjupad kunskap och intressanta diskussioner – ett bra tillfälle för forskare, industri, studenter och samhällsaktörer att att mötas kring framtidsfrågor för branschen. Vi delar också ut stipendier till framgångsrika studenter, minglar, umgås och knyter nya kontakter. I år håller vi till på Kulturens Hus i Luleå.

Mer information och anmälan »


Utlysning – Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

2015-05-07

Med utlysningen finansierar vi projekt som har potential att skapa nya innovativa lösningar med relevans för Sveriges miljömål eller transportpolitiska mål. Projekten ska bidra till att bygga upp eller förstärka befintlig kompetens i förhållande till det internationella kunskapsläget. På så sätt kan projekten stimulera en utveckling som stärker svensk konkurrenskraft. För en transparent och långsiktig kunskapsuppbyggnad ska universitet, högskolor och forskningsinstitut leda projekten.

Välkomna att ansöka hos Vinnova » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Stefan E-post till Thomas Chalmers KTH LTU LTH