English Swedish


    

Ny innovationstävling för miljöteknik

2014-02-05

I samarbete med Sveriges Bygguniversitet och Arkitekturakademin har VINNOVA-programmet BYGGinnovationen lanserat en tävling om ”en miljöteknikinnovation inom samhällsbyggnadsområdet”. Bidrag måste vara inne senast den 5 maj 2014. Informationsmöten om tävlingen kommer att arrangeras enligt följande:

  • LTU den 18 februari kl 10.00-11.00 i rum F236 (i SBN:s fikarum)
  • Chalmers den 24 februari kl 12.00-13.00 i V-husets entré, Sven Hultins gata 8
  • LTH 26 februari kl 12.00-13.00 i V-huset, V:N1, våning 1, John Ericssons väg 1
  • KTH den 6 mars kl 10.00-12.00 i sal B25, Brinellvägen 23

Läs mer om tävlingen på BYGGinnovationens hemsida »


Verksamhetsberättelse 2011-2013

2014-01-15

I början av 2011 avslutades projektet Bildandet av Sveriges Bygguniversitet (SBU). En ny organisation sjösattes med en högskolebaserad styrelse och en nationell koordinator på deltid. Under 2011-2013 har SBU i huvudsak följt den väg som stakats ut i bildandeprojektet, där en grundtanke var att verksamheten delas in i en intern och en extern del.

En viktig extern uppgift under 2011-2012 har varit att påverka forskningspropositionen. När det gäller den interna verksamheten har en målsättning varit att involvera flera forskare i SBU-arbetet. Flera temagrupper har breddat kretsen av aktiva deltagare betydligt. Denna verksamhetsberättelse omfattar aktiviteter inom Sveriges Bygguniversitet under perioden 2011-2013, i första hand verksamheten på nationell nivå.

Ta del av verksamhetsberättelsen »


Forskningsfinansiering från Sveriges Byggindustrier

2014-01-13

Sveriges Byggindustrier driver ett forskningsprogram med stöd till forskning som kan ge nya infallsvinklar på frågor som rör byggbranschen, till exempel produktivitet, byggkostnader och förnyelse. Programmet riktar sig till forskare vid universitet och högskolor och nu kan du som är universitets- eller högskoleforskare söka stöd. Forskningsprogrammet finansierias av Sveriges Byggindustrier och forskningsmedel utlyses årligen. Utlysningen av medel för 2014 stänger den 28 januari 2014. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Stefan E-post till Thomas Chalmers KTH LTU LTH