English Swedish


    

Save the date: Högskolekonferens 19-20 augusti 2015

2015-02-20

Varbergs Kurort

Årets högskolekonferens kommer att genomföras den 19-20 augusti. Vi kommer att vara på Varbergs Kurort i Varberg. Instruktioner om anmälan kommer senare under våren. Väl mött!


Högskolekonferens Haga Slott den 21-22 augusti

2014-09-18

Årets högskolekonferens genomfördes på Haga Slott i Enköping den 21-22 augusti. Konferensen var lyckad med många fruktsamma diskussioner, inte minst avseende SBU:s verksamhet och hur organisationen ska utvecklas framöver. Tack till alla deltagare! Nästa högskolekonferens är planerad till den 19-20 augusti 2015.

Deltagare vid Högskolekonferensen 2014


Samhällsbyggnadsdagarna den 15-16 oktober

2014-09-17

Den 15-16 oktober genomförs Samhällsbyggnadsdagarna som arrangeras av organisationen Samhällsbyggarna. Från och med i år är även Sveriges Bygguniversitet med som huvudpartner.

Läs mer och anmäl dig » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Stefan E-post till Thomas Chalmers KTH LTU LTH