English Swedish


    

Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti

2016-08-31

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2016

Fotograf Victora Davidsson 

Så är årets Högskolekonferens avslutad. Den första dagen inleddes med genomgång av årets verksamhet. Därefter följde val av ny ordförande och styrelse. Till ordförande valdes bitr. professor Miklós Molnár, LTH. Därmed avgår också Patrick Van Hees, LTH, från styrelsen. Johan Silfwerbrand sitter kvar i styrelsen som KTHs ledamot.

Efter lunch och gruppfotografering följde gruppdiskussioner med fyra teman: utvidgning av SBU eller inte, intern och extern samverkan, SBUs verksamhet nu och framöver, krav inom arbetsmiljöområdet som avser nyutbildade högskole- och civilingenjörer. Efter temadiskussionerna följde en posterpresentation där varje temagrupp presenterade det gångna året. Dagen avslutades med gemensam middag.

Den andra dagen inleddes med återkoppling från temadiskussionerna. Därefter hade varje temagrupp samt externa rådet möten. Slutligen samlades vi och summerade intrycken och avslutade en lyckad och trevlig konferens.

Tack till alla som deltog,
Styrelsen

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »


Missa inte Högskolekonferensen

2016-05-31

Vintern och våren har så övergått i sommar med värme och ljusa nätter. Vi ligger alla i slutspurten inför en välbehövlig sommarledighet. Inom SBU pågår just nu arbetet med att finna en ny ordförande som ska presenteras på vår årliga Högskolekonferens. Konferensen pågår lunch till lunch den 17-18 augusti på Hotell Storforsen i Älvsbyn.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Per-Erik Josephsson

2016-03-16

Per-Erik Josephsson

Vår kollega och vän professor Per-Erik Josephsson har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad, den 1 mars 2016.

Per-Erik Josephson var professor på Avdelningen för construction management på Chalmers. Hans forskning handlar om hur byggherrar, konsulter och entreprenörer kan utveckla och genomföra resurseffektiva byggprocesser. Studierna omfattar hur företag och projektorganisationer strukturerar sina processer liksom hur ledare på olika organisatoriska nivåer agerar för att åstadkomma resultat. Viktiga områden är industriutveckling, företagsstrategier och förändringsarbete. Metoder för att mäta och förstå effektivitet utgör ett viktigt inslag.

Per-Erik hade ett stort engagemang inom Sveriges Bygguniversitet. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH