English Swedish


    

Glad sommar!

2014-07-07

Nu har ännu en termin passerat och semestern nalkas. För Sveriges Bygguniversitet har våren innehållit både glädjeämnen samt några besvikelser. På kontot glädjeämnen kan nämnas att våra av Formas beviljade forskningsmiljöer inom upphandling och renovering nu är igång. Förhoppningsvis kan vi förvänta oss intressanta resultat under de kommande fem åren. På kontot tråkigheter kan nämnas att den ansökan hos Vinnova avseende det strategiska innovationsområdet om BIM och industriella processer inte blev beviljat.


10 beviljade forskningsprojekt i E2B2s första utlysning

2014-07-07

Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får medel i E2B2s första utlysning. 10 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt 24 miljoner kronor i stöd. I den första utlysningen som stängde i mars godkändes 10 av 36 projektansökningar av Energimyndigheten.


Ja till påverkansplattform för hållbart samhällsbyggande

2014-07-07

Nu är det klart att IQ Samhällsbyggnad tillsammans med flera aktörer i branschen beviljats en påverkansplattform för hållbart samhällsbyggande i Horisont 2020. Vinnova står bakom utlysningen. Påverkansplattformen ”BEST – Built Environment Sweden plaTform” är ett samverkansforum för att samordna svenska intressen inom samhällsbyggnad och stärka sektorns roll i forskningsprogrammet Horisont 2020. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Stefan E-post till Thomas Chalmers KTH LTU LTH