English Swedish


    

Behov av långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

2018-05-24

Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad driver ett gemensamt projekt för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn. En välfungerande samhällsbyggnadssektor kräver tillgång till välutbildade ingenjörer och arkitekter. Därför behöver vi ha fler riktade forskningssatsningar som kommer akademin till nytta.

Den akademiska forskningen är en viktig förutsättning för att högskolorna ska ha tillgång till kompetenta universitetslärare. Att få fram bra lärare tar lång tid och kräver stora resurser. 


Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

2018-01-24

Jean-Marc Battini tar över efter Martin Nilsson som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Jean-Marc är professor i strukturmekanik vid Institutionen för Byggvetenskap på KTH. Hans forskning handlar om att kombinera avancerade numeriska modeller och in situ experiment för att studera och designa infrastruktur och byggnader.


Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

2018-01-23

IQ Samhällsbyggnad och SBU har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att öka medvetenheten om kopplingen mellan forskningsfinansiering och samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetensförsörjning.


Högskolekonferens 2018

2018-01-22

Årets högskolekonferens kommer att äga rum den 15-16 augusti i Stockholmsområdet. Huvudtema i år blir grundutbildningen. Mer information kommer senare.


Högskolekonferensen 2017, Bäckaskog slott 16-17 augusti

2017-09-18

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2017

Årets Högskolekonferens, som hölls på Bäckaskog slott 16-17 augusti, samlade hela 52 deltagare. Konferensen inleddes med genomgång av årets verksamhet i stort, bland annat om styrelsearbetet, temagruppsledare, nya finansieringsavtal med lärosätena, workshops om grundutbildning och forskarutbildning med Externa rådet, samt träff med Energimyndigheten. Därefter presenterades och utsågs ny koordinator för kommande två år: Andreas Falck, KTH. Samtidigt avtackades Martin Nilsson.

Efter lunch fortsatte konferensen med gruppdiskussioner med tre olika teman:

  • InfraSweden2030, formulering av  nuläge och behov
  • Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet
  • Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation

Därefter följde posterdiskusisoner och mingel kring temagruppernas verksamhet det gångna året. Dagens avslutades med gruppfotografering och gemensam middag.

Under den andra dagen följde återkoppling från temadiskussionerna, temagruppsmöten samt möte med Externa rådet. Konferensen avslutades med en uppmaning från Smart Built Environment om att komma in med förslag till fortbildnings- och doktorandkurser.

Styrelsen för Sveriges Bygguniversitet riktar ett stort tack till alla deltagare!

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »


Välkommen till Högskolekonferens 2017

2017-05-02

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets Högskolekonferens. I år är den på Bäckaskog Slott den 16-17 augusti, från lunch till lunch. På programmet står bl.a. temadiskussioner om InfraSweden2030, Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet, och Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Debatt efter den forskningspolitiska propositionen

2016-12-13

Sveriges Bygguniversitets styrelse har replikerat på en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av bland andra Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad. I artikeln argumenteras för att ”… privata aktörer … tilldelas offentliga forskningsmedel från Formas och Trafikverket, på samma villkor som för Vinnova”. SBUs replik, skriven av styrelsen, menar att detta skulle äventyra satsningen på hållbart byggande.

Hälsningar från styrelsen för Sveriges Bygguniversitet

Läs den första artikeln »
Läs SBUs replik »


Högskolekonferens Hotell Storforsen 17-18 augusti

2016-08-31

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2016

Fotograf Victora Davidsson 

Så är årets Högskolekonferens avslutad. Den första dagen inleddes med genomgång av årets verksamhet. Därefter följde val av ny ordförande och styrelse. Till ordförande valdes bitr. professor Miklós Molnár, LTH. Därmed avgår också Patrick Van Hees, LTH, från styrelsen. Johan Silfwerbrand sitter kvar i styrelsen som KTHs ledamot.

Efter lunch och gruppfotografering följde gruppdiskussioner med fyra teman: utvidgning av SBU eller inte, intern och extern samverkan, SBUs verksamhet nu och framöver, krav inom arbetsmiljöområdet som avser nyutbildade högskole- och civilingenjörer. Efter temadiskussionerna följde en posterpresentation där varje temagrupp presenterade det gångna året. Dagen avslutades med gemensam middag.

Den andra dagen inleddes med återkoppling från temadiskussionerna. Därefter hade varje temagrupp samt externa rådet möten. Slutligen samlades vi och summerade intrycken och avslutade en lyckad och trevlig konferens.

Tack till alla som deltog,
Styrelsen

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »


Missa inte Högskolekonferensen

2016-05-31

Vintern och våren har så övergått i sommar med värme och ljusa nätter. Vi ligger alla i slutspurten inför en välbehövlig sommarledighet. Inom SBU pågår just nu arbetet med att finna en ny ordförande som ska presenteras på vår årliga Högskolekonferens. Konferensen pågår lunch till lunch den 17-18 augusti på Hotell Storforsen i Älvsbyn.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Per-Erik Josephsson

2016-03-16

Per-Erik Josephsson

Vår kollega och vän professor Per-Erik Josephsson har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad, den 1 mars 2016.

Per-Erik Josephson var professor på Avdelningen för construction management på Chalmers. Hans forskning handlar om hur byggherrar, konsulter och entreprenörer kan utveckla och genomföra resurseffektiva byggprocesser. Studierna omfattar hur företag och projektorganisationer strukturerar sina processer liksom hur ledare på olika organisatoriska nivåer agerar för att åstadkomma resultat. Viktiga områden är industriutveckling, företagsstrategier och förändringsarbete. Metoder för att mäta och förstå effektivitet utgör ett viktigt inslag.

Per-Erik hade ett stort engagemang inom Sveriges Bygguniversitet. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

 

Registrera din e-postadress för att ta emot nyhetsbrev, inbjudningar och övrig information från Sveriges Bygguniversitet.

E-postadress:
Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH