English Swedish


    

Behov av långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

2018-05-24

Sveriges Bygguniversitet och IQ Samhällsbyggnad driver ett gemensamt projekt för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn. En välfungerande samhällsbyggnadssektor kräver tillgång till välutbildade ingenjörer och arkitekter. Därför behöver vi ha fler riktade forskningssatsningar som kommer akademin till nytta.

Den akademiska forskningen är en viktig förutsättning för att högskolorna ska ha tillgång till kompetenta universitetslärare. Att få fram bra lärare tar lång tid och kräver stora resurser. 


Ny koordinator för Sveriges Bygguniversitet

2018-01-24

Jean-Marc Battini tar över efter Martin Nilsson som koordinator för Sveriges Bygguniversitet. Jean-Marc är professor i strukturmekanik vid Institutionen för Byggvetenskap på KTH. Hans forskning handlar om att kombinera avancerade numeriska modeller och in situ experiment för att studera och designa infrastruktur och byggnader.


Samarbete med IQS för en långsiktig kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn

2018-01-23

IQ Samhällsbyggnad och SBU har inlett ett samarbetsprojekt med syfte att öka medvetenheten om kopplingen mellan forskningsfinansiering och samhällsbyggnadssektorns långsiktiga kompetensförsörjning. 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Jean-Marc E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH