English Swedish


    

Högskolekonferensen 2017, Bäckaskog slott 16-17 augusti

2017-09-18

Gruppfoto vid Högskolekonferensen 2017

Årets Högskolekonferens, som hölls på Bäckaskog slott 16-17 augusti, samlade hela 52 deltagare. Konferensen inleddes med genomgång av årets verksamhet i stort, bland annat om styrelsearbetet, temagruppsledare, nya finansieringsavtal med lärosätena, workshops om grundutbildning och forskarutbildning med Externa rådet, samt träff med Energimyndigheten. Därefter presenterades och utsågs ny koordinator för kommande två år: Andreas Falck, KTH. Samtidigt avtackades Martin Nilsson.

Efter lunch fortsatte konferensen med gruppdiskussioner med tre olika teman:

  • InfraSweden2030, formulering av  nuläge och behov
  • Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet
  • Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation

Därefter följde posterdiskusisoner och mingel kring temagruppernas verksamhet det gångna året. Dagens avslutades med gruppfotografering och gemensam middag.

Under den andra dagen följde återkoppling från temadiskussionerna, temagruppsmöten samt möte med Externa rådet. Konferensen avslutades med en uppmaning från Smart Built Environment om att komma in med förslag till fortbildnings- och doktorandkurser.

Styrelsen för Sveriges Bygguniversitet riktar ett stort tack till alla deltagare!

Ta del av dokumentationen från Högskolekonferensen »


Välkommen till Högskolekonferens 2017

2017-05-02

Nu är det hög tid att anmäla sig till årets Högskolekonferens. I år är den på Bäckaskog Slott den 16-17 augusti, från lunch till lunch. På programmet står bl.a. temadiskussioner om InfraSweden2030, Effektivare undervisningsformer med bibehållen kvalitet, och Akademins forskning för kunskap och kompetens i förhållande till strategiska satsningar på innovation.

Anmäl dig till Högskolekonferensen »
Ta del av programmet »


Debatt efter den forskningspolitiska propositionen

2016-12-13

Sveriges Bygguniversitets styrelse har replikerat på en debattartikel i Dagens Samhälle skriven av bland andra Mari Broman, styrelseordförande IQ Samhällsbyggnad. I artikeln argumenteras för att ”… privata aktörer … tilldelas offentliga forskningsmedel från Formas och Trafikverket, på samma villkor som för Vinnova”. SBUs replik, skriven av styrelsen, menar att detta skulle äventyra satsningen på hållbart byggande.

Hälsningar från styrelsen för Sveriges Bygguniversitet

Läs den första artikeln »
Läs SBUs replik » 

Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer V eller motsvarande.

Organisationens syfte är att verka för att den bygginriktade forskningen och utbildningen får bättre möjligheter att fylla det behov av ny och tvärdisciplinär kunskap och kompetens som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle skapar. Verksamheten är organiserad i sju temagrupper.

Sidfotsbild E-post till Martin E-post till Miklós Chalmers KTH LTU LTH